điện thoại ban khong dây

Khách hàng là cá nhân người Việt Nam

  • Chứng minh nhân dân (chứng minh quân đội, chứng minh công an) của chủ hợp đồng;

Khách hàng là cá nhân người nước ngoài

  • Hộ chiếu;

Khách hàng là Doanh nghiệp

  • Giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp;
  • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc chứng minh quân đội, công an của người được giới thiệu đi làm thủ tục có công chứng;
  • Bản sao giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép thành lập đơn vị có công chứng (trừ công ty nhà nước).;
  • Nếu là chi nhánh, văn phòng đại diện phải bổ sung thêm bản sao giấy phép hoạt động của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại địa phương có công chứng;