Các gói cước trả sau

<p><span style="font-size: 10pt;">Gói cước Basic+ là gói cước trả sau thông dụng của Viettel dành cho cá nhân 
có mức sử dụng > 150.000 đồng/tháng.</span></p>

Basic+

Gói cước Basic+ là gói cước trả sau thông dụng của Viettel dành cho cá nhân có mức sử dụng > 150.000 đồng/tháng.

<span style="FONT-SIZE: 10pt">Gói cước VIP của Viettel là gói cước trả sau dành cho nhóm khách hàng có thu nhập cao với những ưu đãi đặc biệt.</span>Gói cước VIP
Gói cước VIP của Viettel là gói cước trả sau dành cho nhóm khách hàng có thu nhập cao với những ưu đãi đặc biệt.


<p><span style="FONT-SIZE: 10pt">Gói cước Family của Viettel là gói cước trả sau dành riêng cho nhóm khách hàng gia đình, bạn bè có từ 2 - 4 thuê bao trả sau của Viettel.</span></p>Family

Gói cước Family của Viettel là gói cước trả sau dành riêng cho nhóm khách hàng gia đình, bạn bè có từ 2 - 4 thuê bao trả sau của Viettel.<p><span style="FONT-SIZE: 10pt">Gói cước Coporate (đổi tên từ gói VPN) của Viettel là gói cước trả sau dành cho doanh nghiệp, tổ chức có từ 5 thuê bao trả sau của Viettel trở lên. </span></p>Coporate

Gói cước Coporate (đổi tên từ gói VPN) của Viettel là gói cước trả sau dành cho doanh nghiệp, tổ chức có từ 5 thuê bao trả sau của Viettel trở lên.

Các gói cước trả trước
<span style="FONT-SIZE: 10pt">Với thông điệp "Cùng ra khơi", gói cước trả trước Sea+ của Viettel được thiết kế với những ưu đãi và tính năng đặc biệt nhằm giúp cho cuộc sống của người dân vùng biển và ven biển an toàn và tiện ích hơn.</span>Gói cước Sea+: Cùng ra khơi
Với thông điệp "Cùng ra khơi", gói cước trả trước Sea+ của Viettel được thiết kế với những ưu đãi và tính năng đặc biệt nhằm giúp cho cuộc sống của người dân vùng biển và ven biển an toàn và tiện ích hơn.
<span style="FONT-SIZE: 10pt">Gói cước Tomato là gói cước đại chúng nhất của Viettel, đặc biệt dành cho nhóm khách hàng mong muốn sử dụng điện thoại di động nhưng ít có nhu cầu gọi, mà nghe là chủ yếu.</span>Tomato
Gói cước Tomato là gói cước đại chúng nhất của Viettel, đặc biệt dành cho nhóm khách hàng mong muốn sử dụng điện thoại di động nhưng ít có nhu cầu gọi, mà nghe là chủ yếu.


<div class="clear2"><span style="FONT-SIZE: 10pt">Economy là gói cước trả trước đơn giản, thuận tiện và dễ sử dụng nhất của Viettel Telecom.</span></div>Economy
Economy là gói cước trả trước đơn giản, thuận tiện và dễ sử dụng nhất của Viettel Telecom.


<div class="clear2"><span style="FONT-SIZE: 10pt">Gói cước trả trước dành riêng cho đối tượng khách hàng đang là sinh viên; như một món quà Viettel tặng riêng cho sinh viên</span></div>Sinh viên
Gói cước trả trước dành riêng cho đối tượng khách hàng đang là sinh viên; như một món quà Viettel tặng riêng cho sinh viên


<p><span style="FONT-SIZE: 10pt">Gói cước trả trước dành riêng cho đối tượng khách hàng đang là học sinh; như một món quà Viettel tặng riêng cho học sinh</span></p>Hi School

Gói cước trả trước dành riêng cho đối tượng khách hàng đang là học sinh; như một món quà Viettel tặng riêng cho học sinh<div class="clear2"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 10pt" class="Apple-style-span">Happy Zone là gói cước được thiết kế đặc biệt dành cho các khách hàng có phạm vi di chuyển thường xuyên trong một khu vực nhất định (trong tỉnh, thành phố). </span></div>Happy Zone
Happy Zone là gói cước được thiết kế đặc biệt dành cho các khách hàng có phạm vi di chuyển thường xuyên trong một khu vực nhất định (trong tỉnh, thành phố).


<p><span style="FONT-SIZE: 10pt">Gói cước Ciao có cước sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng thấp, dành cho khách hàng yêu âm nhạc và khám phá công nghệ.</span></p>Ciao

Gói cước Ciao có cước sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng thấp, dành cho khách hàng yêu âm nhạc và khám phá công nghệ.