điện thoại ban khong dây

Phương thức tính cước:


Cuộc gọi quốc tế, di động và gọi cố định liên tỉnh

  • 6 giây + 1giây. Cuộc gọi được tính trên từng giây sau 6 giây đầu tiên. Cuộc gọi chưa đến 06 giây được làm tròn thành 06 giây.
  • Cuộc gọi trong nước được tính cước từ giây thứ 2, cuộc gọi quốc tế tính cước từ giây đầu tiên

Cuộc gọi nội hạt: tính block 1 phút + 1 phút

 

Bảng giá cước:

 

TT

NỘI DUNG

GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ

Danh mục

Chi tiết

1

Cước thuê bao

733đ/ ngày

2

Cước gọi nội hạt

220 đ/phút

3

Cước gọi liên tỉnh:

Gọi liên tỉnh qua 178

790đ/ phút

Gọi liên tỉnh truyền thống

1.000đ/ phút

4

Cước gọi đến mạng di động:

Gọi đến mạng Viettel

790đ/ phút

Gọi đến các mạng khác

1.090đ/ phút

5

Cước gọi quốc tế:

Gọi trực tiếp (IDD/178)

Liên hệ: 19008198

Gọi các thuê bao vệ tinh

6

Cước gọi City phone di động

Di động

400đ/phút

Cố định

Như cước nội hạt

7

 

Cước nhắn tin SMS:

 

Nhắn tin tới HomePhone hoặc thuê bao di động trong nước

350đ/ bản tin

Nhắn tin quốc tế:

2.500đ/ bản tin

 

 

Quy định giảm cước giờ thấp điểm:

  • Giảm 30% cước gọi giờ thấp điểm đối với cước gọi vào mạng di động, gọi đến mạng City Phone di động.
  • Giảm 20% cước gọi giờ thấp điểm đối với cước gọi liên tỉnh truyền thông, cước gọi 178 liên tỉnh
  • Các cuộc gọi khác: Không giảm cước.
  • Khung giờthấp điểm: từ 23 giờ đêm hôm trước đến 07 giờ sáng hôm sau trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy trong tuần, cả ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ.

Cước phí cài đạt lại vùng hoạt động của HomePhone(Phí Resetzone)

  • Thuê bao HomePhone được resetzone trong phạm vi toàn tỉnh, thành phố.
  • Phí resetzone: Miễn phí resetzone lần đầu tiên đối với tất cả các thuê bao HomePhone. Từ lần tiếp theo tính phí: 10.000 đồng/lần reset (áp dụng cho cả thuê bao trả sau và trả trước), trong đó:

+ Đối với thuê bao trả trước: Trừ 10.000 đồng trực tiếp vào tài khoản khách hàng.

 

+ Đối với thuê bao trả sau: Thu phí biến động dịch vụ resetzone 10.000đ/lần (khách hàng đến cửa hàng thực hiện giao dịch).

 

Chi tiết xin liên hệ 19008198 (200đ/phút) để được hỗ trợ trực tiếp./.