Dành cho thuê bao trả sau
<span style="FONT-SIZE: 10pt">Với dịch vụ này, thuê bao trả sau có thể mua thẻ nạp tiền trả trước và gọi đến tổng đài 199 để thanh toán cước sử dụng di động.</span>Thanh toán bằng thẻ cào Pay199
Với dịch vụ này, thuê bao trả sau có thể mua thẻ nạp tiền trả trước và gọi đến tổng đài 199 để thanh toán cước sử dụng di động.
Dành cho thuê bao trả trước
<span style="FONT-SIZE: 10pt">Khách hàng nạp thẻ bằng các thao tác trên bàn phím: *100*(Mã số nạp thẻ)# nhấn phím gọi đi.</span>Thẻ cào giấy
Khách hàng nạp thẻ bằng các thao tác trên bàn phím: *100*(Mã số nạp thẻ)# nhấn phím gọi đi.
<span style="FONT-SIZE: 10pt">AnyPay được cung cấp tại cửa hàng tực tiếp của Viettel Telecom, các đại lý uỷ quyền, đại lý phổ thông... có biển hiệu AnyPay.</span>Thẻ cào điện tử AnyPay
AnyPay được cung cấp tại cửa hàng tực tiếp của Viettel Telecom, các đại lý uỷ quyền, đại lý phổ thông... có biển hiệu AnyPay.
<span style="FONT-SIZE: 10pt">Với Topup, khách hàng là thuê bao trả trước của Viettel có thể nạp tiền vào tài khoản di động thông qua SMS, GPRS, Internet hoặc hệ thống tài khoản ngân hàng…</span>Nạp tiền qua SMS/Internet/Ngân hàng (TopUp)
Với Topup, khách hàng là thuê bao trả trước của Viettel có thể nạp tiền vào tài khoản di động thông qua SMS, GPRS, Internet hoặc hệ thống tài khoản ngân hàng…
<span style="FONT-SIZE: 10pt">Dịch vụ cho phép khách hàng trả trước hết tiền trong tài khoản nhưng chưa bị khoá 1 chiều được ứng trước 2.000đ để tiếp tục sử dụng dịch vụ.</span>Ứng tiền khi hết tài khoản
Dịch vụ cho phép khách hàng trả trước hết tiền trong tài khoản nhưng chưa bị khoá 1 chiều được ứng trước 2.000đ để tiếp tục sử dụng dịch vụ.
<span style="FONT-SIZE: 10pt">Là dịch vụ cho phép các thuê bao di động trả trước của Viettel chuyển tiền trong tài khoản cho nhau từ máy điện thoại di động.</span>Chuyển tài khoản cho nhau I-share
Là dịch vụ cho phép các thuê bao di động trả trước của Viettel chuyển tiền trong tài khoản cho nhau từ máy điện thoại di động.