Đăng ký 5G Viettel thành công Quý khách sẽ được trải nghiệm 5G Viettel xem phim online, chơi game trực tuyến, làm việc và giải trên internet một cách mượt mà…

WEBSITE ĐĂNG KÝ 5G CỦA VIETTEL TELECOM

MXH120

Có 30Gb data. Miễn phí TikTok, Youtube, Facebook +gọi nội mạng + ngoại mạng

120.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

SD90

Quý khách Có 45Gb data tốc độ cao cho 30 ngày sử dụng. (Sử dụng 1,5Gb/ ngày)

90.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

SD120

Có 60Gb Data tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 2Gb/ ngày)

120.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói SD135

Có 150Gb data tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 5Gb/ ngày)

135.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

GÓI SD150

Có 90Gb data tốc độ cao /30 ngày, (Sử dụng 3Gb/ ngày)

150.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói SD70

Có 30Gb data/30 ngày sử dụng. (Sử dụng 1Gb/ ngày)

70.000đ/tuần

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói ST70K

Có 15Gb data tốc độ cao /30 ngày sử dụng (Mỗi ngày 500Mb).

70.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói ST90K

Quý khách có 30Gb data sử dụng cho 30 Ngày ( mỗi ngày 1Gb).

90.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

ST120K

Quý khách có 60Gb data/ 30 ngày (mỗi ngày sử dụng 2Gb data), Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox, Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel Tivi

120.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói V120B

Có 45Gb data tốc độ cao/ 30 ngày (mỗi ngày sử dụng 1,5Gb). Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút. Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel

120.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói V150B

Có 60Gb data tốc độ cao/ 30 ngày sử dụng. Mỗi ngày sử dụng 2Gb data. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút. Miễn phí 80 phút gọi ngoại mạng Viettel.

150.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói V160B

Có 120Gb data tốc độ cao/ 30 ngày sử dụng (4Gb/ ngày), Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 30 ngày, Miễn phí 100′ gọi ngoại mạng Viettel/ tháng.

160.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

GÓI V180B

Có 180Gb data tốc độ cao/ 30 ngày sử dụng (mỗi ngày 6Gb), Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 30 ngày, Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày.

180.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói V200B

Miễn phí 240Gb data tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 8Gb data, Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút, Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel.

200.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói V90B

Miễn phí 30Gb data tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data, Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút, Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng Viettel.

90.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói V90C

Miễn phí 30Gb data tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data, Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày).

90.000đ/tháng

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Đăng ký 5G Viettel. Gói Cước 5G Viettel có tốc độ cực mạnh. Đăng ký 5G Viettel giúp quý khách trải nghiệm vào mạng một cách mượt mà siêu tốc độ

Gói 6SD70

Có 180Gb data tốc độ cao /180 ngày sử dụng, (Sử dụng 1Gb/ ngày).

420.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 6SD90

Có 270Gb data tốc độ cao /180 ngày sử dụng, (Sử dụng 1,5Gb/ ngày).

540.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 6SD120

Có 360Gb data tốc độ cao /180 ngày sử dụng, (Sử dụng 2Gb/ ngày).

720.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 6SD150

Có 540Gb data tốc độ cao /180 ngày sử dụng, (Sử dụng 3Gb/ ngày).

900.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 6V90B

Miễn phí 180Gb/ 180 ngày. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 180 ngày, Miễn phí gọi ngoiaj mạng 180 phút/ 180 ngày.

540.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

6V120B

 Miễn phí 270Gb/ 180 ngày. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút. Miễn phí gọi ngoại mạng 300 phút/ 180 ngày.

720.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 6V150B

Miễn phí 360Gb/ 180 ngày. Miễn phí cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút. Miễn phí gọi ngoại mạng 480 phút/ 180 ngày.

900.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 6V200B

Miễn phí 1440Gb/ 180 ngày. Miễn phí cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút. Miễn phí gọi ngoại mạng 600 phút/ 180 ngày.

1200.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 6V90C

180Gb (1Gb/ ngày) Miễn phí cước gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 20 phút) và miễn phí 120 phút gọi ngoại mạng/ 1 tháng

540.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

6V200C

720Gb (4Gb/ ngày) Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộcvà 600 phút gọi ngoại mạng. 25Gb dữ liệu LifeBox Miễn phí xem TV360

1200.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12SD70

Có 360Gb data tốc độ cao /30 ngày sử dụng, (sử dụng 1Gb/ ngày). Hết 1Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập

840.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12SD90

Có 540Gb data tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (sử dụng 1,5Gb/ ngày). Hết 1,5Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập.

1080.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12SD120

Có 720Gb data tốc độ cao /360 ngày sử dụng, (Sử dụng 2Gb/ ngày).

1440.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12SD150

Có 1080Gb data tốc độ cao /360 ngày sử dụng, (Sử dụng 3Gb/ ngày).

1800.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12V90B

360Gb (1Gb/ ngày)Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc360 phút gọi ngoại mạng

1080.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12V120B

540Gb (1.5Gb/ ngày)Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc600 phút gọi ngoại mạng

1440.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12V150B

720Gb (2Gb/ ngày) Miễn phí gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 10 phút), và miễn cước gọi ngoại mạng 960 phút/ 12 tháng.

1800.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12V200B

2880Gb (8Gb/ ngày) Miễn phí gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 20 phút) và miễn phí 1200 phút gọi ngoại mạng/12 tháng).

2400.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12V90C

360Gb (sử dụng 1Gb/ ngày). Miễn phí cước gọi nội mạng (mỗi cuộc gọi không quá 20 phút) và 240 phút cước cuộc gọi ngoại mạng/ 12 tháng

1080.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12V200C

1440Gb (4Gb/ ngày) Miễn phí gọi nội mạng (mỗi cuộc gọi không quá 20″) và 1200″ ngoại mạng, 25Gb lưu trữ LifeBox, Miễn phí xem TV360

2.400.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 6MXH120

180Gb (1Gb/ ngày)Miễn phí Facebook,Tiktok, YoutubeMiễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc180 phút gọi ngoại mạng

720.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12MXH120

360Gb (1Gb/ ngày)Miễn phí Facebook,Tiktok, YoutubeMiễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc360 phút gọi ngoại mạng

1440.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 6MXH150

270Gb (1.5Gb/ ngày)Miễn phí Facebook,Tiktok, YoutubeMiễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc300 phút gọi ngoại mạng

900.000đ/ 180 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Gói 12MXH150

540Gb (1.5Gb/ ngày)Miễn phí Facebook,Tiktok, YoutubeMiễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc600 phút gọi ngoại mạng

1800.000đ/ 360 ngày

🎁 Kiểm tra ưu đãi dành cho số của bạn XEM CHI TIẾT

Đăng Ký 5G Viettel
Đăng Ký 5G Viettel

Đăng Ký 5G, Lắp mạng, Lắp Điện Thoại Bàn tại www.viettelnet.com 

Báo Thanh Niên Nói về 4G Viettel