Hồ Chí Minh

Viettel Hồ Chí Minh hỗ trợ khách hàng Toàn Quốc lắp mạng Viettel trong ngày