Đăng ký 4G Viettel thành công Quý khách sẽ được trải nghiệm 4G Viettel xem phim online, chơi game trực tuyến, làm việc và giải trên internet một cách mượt mà…

Đăng ký 4G Viettel
Đăng ký 4G Viettel

Mạng 5G đã được Viettel thử nghiệm thành công tại Việt Nam. Đây là một bước tiến mới đột phá trong Giải Pháp kết nối không dây so với công nghệ 3G, 4G trước đây.

WEBSITE ĐĂNG KÝ DATA CỦA VIETTEL TELECOM

FB30

Gói 4G này miễn phí toàn bộ Data truy cập Facebook và nhắn tin Messenger (đây là gói 4G chuyên sử dụng cho facebook).

30.000đ/tháng

MXH100

Quý khách có 30GB tốc độ cao (1GB/ngày), miễn phí toàn bộ data truy cập Tiktok, YouTube, Facebook, nhắn tin FB Messenger.

100.000đ/tháng

Gói MXH120

30GB tốc độ cao (1Gb/ngày). Miễn phí sử dụng TikTok, Youtube, Facebook, miễn phí gọi nội mạng 100%, ngoại mạng 30″/ tháng

120.000đ/tháng

Gói MXH150

45GB tốc độ cao (1.5Gb/ngày). Miễn phí sử dụng TikTok, Youtube, Facebook, miễn phí gọi nội mạng 100%, ngoại mạng 50″/ tháng

150.000đ/tháng

Gói SD70

Quý khách Có 30Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng, (Sử dụng 1Gb/ ngày)

70.000đ/tháng
Thuê bao nằm trong danh sách

SD90

Quý khách Có 45Gb data tốc độ cao cho 30 ngày sử dụng. (Sử dụng 1,5Gb/ ngày)

90.000đ/tháng
Áp dụng Toàn Mạng Viettel

SD120

Có 60Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 2Gb/ ngày)

120.000đ/tháng
Áp dụng Toàn Mạng Viettel

Gói SD135

Có 150Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 5Gb/ ngày)

135.000đ/tháng
Thuê bao nằm trong danh sách

GÓI SD150

Có 90Gb data tốc độ cao /30 ngày, (Sử dụng 3Gb/ ngày)

150.000đ/tháng

Áp dụng Toàn Mạng Viettel

Gói ST30K

Quý khách có 7GB tốc độ cao (sử dụng trong 7 ngày)

30.000đ/tuần

Thuê bao nằm trong danh sách

Gói ST70K

Có 15Gb data tốc độ cao /30 ngày sử dụng (Mỗi ngày 500Mb).

70.000đ/tháng

Gói ST90K

Quý khách có 30Gb data sử dụng cho 30 Ngày ( mỗi ngày 1Gb).

90.000đ/tháng

ST120K

Quý khách có 60Gb data/ 30 ngày (mỗi ngày sử dụng 2Gb data), Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox, Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel Tivi

120.000đ/tháng

Gói V120B

Có 45Gb data tốc độ cao/ 30 ngày (mỗi ngày sử dụng 1,5Gb). Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút. Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel

120.000đ/tháng

Gói V150B

Có 60Gb data tốc độ cao/ 30 ngày sử dụng. Mỗi ngày sử dụng 2Gb data. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút. Miễn phí 80 phút gọi ngoại mạng Viettel.

150.000đ/tháng

Gói V160B

Có 120Gb data 4G tốc độ cao/ 30 ngày sử dụng (4Gb/ ngày), Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 30 ngày, Miễn phí 100′ gọi ngoại mạng Viettel/ tháng.

160.000đ/tháng

GÓI V180B

Có 180Gb data tốc độ cao/ 30 ngày sử dụng (mỗi ngày 6Gb), Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 30 ngày, Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày.

180.000đ/tháng

Gói V200B

Miễn phí 240Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 8Gb data, Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút, Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel.

200.000đ/tháng

Gói V90B

Miễn phí 30Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data, Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút, Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng Viettel.

90.000đ/tháng

Gói V90C

Miễn phí 30Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data, Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày).

90.000đ/tháng

Đăng Ký 5G Viettel gói 6 tháng – 12 tháng

Gói 6SD70

Có 180Gb data 4G tốc độ cao /180 ngày sử dụng, (Sử dụng 1Gb/ ngày).

420.000đ/ 180 ngày

Gói 6SD90

Có 270Gb data 4G tốc độ cao /180 ngày sử dụng, (Sử dụng 1,5Gb/ ngày).

540.000đ/ 180 ngày

Gói 6SD120

Có 360Gb data 4G tốc độ cao /180 ngày sử dụng, (Sử dụng 2Gb/ ngày).

720.000đ/ 180 ngày

Gói 6SD150

Có 540Gb data 4G tốc độ cao /180 ngày sử dụng, (Sử dụng 3Gb/ ngày).

900.000đ/ 180 ngày

Gói 6V90B

Miễn phí 180Gb/ 180 ngày. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 180 ngày, Miễn phí gọi ngoiaj mạng 180 phút/ 180 ngày.

540.000đ/ 180 ngày

6V120B

 Miễn phí 270Gb/ 180 ngày. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút. Miễn phí gọi ngoại mạng 300 phút/ 180 ngày.

720.000đ/ 180 ngày

Gói 6V150B

Miễn phí 360Gb/ 180 ngày. Miễn phí cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút. Miễn phí gọi ngoại mạng 480 phút/ 180 ngày.

900.000đ/ 180 ngày

Gói 6V200B

Miễn phí 1440Gb/ 180 ngày. Miễn phí cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút. Miễn phí gọi ngoại mạng 600 phút/ 180 ngày.

1200.000đ/ 180 ngày

Gói 6V90C

180Gb (1Gb/ ngày) Miễn phí cước gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 20 phút) và miễn phí 120 phút gọi ngoại mạng/ 1 tháng

540.000đ/ 180 ngày

6V200C

720Gb (4Gb/ ngày) Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộcvà 600 phút gọi ngoại mạng. 25Gb dữ liệu LifeBox Miễn phí xem TV360

1200.000đ/ 180 ngày

Gói 12SD70

Có 360Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng, (sử dụng 1Gb/ ngày). Hết 1Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập

840.000đ/ 360 ngày

Gói 12SD90

Có 540Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (sử dụng 1,5Gb/ ngày). Hết 1,5Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập.

1080.000đ/ 360 ngày

Gói 12SD120

Có 720Gb data 4G tốc độ cao /360 ngày sử dụng, (Sử dụng 2Gb/ ngày).

1440.000đ/ 360 ngày

Gói 12SD150

Có 1080Gb data 4G tốc độ cao /360 ngày sử dụng, (Sử dụng 3Gb/ ngày).

1800.000đ/ 360 ngày

Gói 12V90B

360Gb (1Gb/ ngày)Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc360 phút gọi ngoại mạng

1080.000đ/ 360 ngày

Gói 12V120B

540Gb (1.5Gb/ ngày)Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc600 phút gọi ngoại mạng

1440.000đ/ 360 ngày

Gói 12V150B

720Gb (2Gb/ ngày) Miễn phí gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 10 phút), và miễn cước gọi ngoại mạng 960 phút/ 12 tháng.

1800.000đ/ 360 ngày

Gói 12V200B

2880Gb (8Gb/ ngày) Miễn phí gọi nội mạng Viettel (mỗi cuộc gọi không quá 20 phút) và miễn phí 1200 phút gọi ngoại mạng/12 tháng).

2400.000đ/ 360 ngày

Gói 12V90C

360Gb (sử dụng 1Gb/ ngày). Miễn phí cước gọi nội mạng (mỗi cuộc gọi không quá 20 phút) và 240 phút cước cuộc gọi ngoại mạng/ 12 tháng

1080.000đ/ 360 ngày

Gói 12V200C

1440Gb (4Gb/ ngày) Miễn phí gọi nội mạng (mỗi cuộc gọi không quá 20″) và 1200″ ngoại mạng, 25Gb lưu trữ LifeBox, Miễn phí xem TV360

2.400.000đ/ 360 ngày

Gói 6MXH120

180Gb (1Gb/ ngày)Miễn phí Facebook,Tiktok, YoutubeMiễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc180 phút gọi ngoại mạng

720.000đ/ 180 ngày

Gói 12MXH120

360Gb (1Gb/ ngày)Miễn phí Facebook,Tiktok, YoutubeMiễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc360 phút gọi ngoại mạng

1440.000đ/ 360 ngày

Gói 6MXH150

270Gb (1.5Gb/ ngày)Miễn phí Facebook,Tiktok, YoutubeMiễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc300 phút gọi ngoại mạng

900.000đ/ 180 ngày

Gói 12MXH150

540Gb (1.5Gb/ ngày)Miễn phí Facebook,Tiktok, YoutubeMiễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc600 phút gọi ngoại mạng

1800.000đ/ 360 ngày

Đăng ký 5G Viettel truy cập Mạng với tốc độ Cực Mạnh. Xem phim Online, chơi game trực tuyến, làm việc và giải trên internet một cách mượt mà…

                     VIETTEL TELECOM

Cung Cấp Số Đẹp Điện Thoại Bàn: 686868, 666888, 666666, 888888, 999999

Hotline Hỗ trợ Cấp Số Đẹp: 0989 228 228

Báo Thanh Niên Nói về 4G Viettel