Cửa hàng Viettel thanh Hoá

Quý khách cần tìm Cửa hàng Viettel Thanh Hoá gần nhất? Danh Sách cửa hàng Viettel Thanh Hoá chi tiết bao gồm: Địa chỉ, số điện thoại liên hệ và giờ làm việc

Cửa hàng giao dịch Viettel
Cửa hàng giao dịch Viettel

Cửa hàng Viettel Thanh Hoáh hỗ trợ các dịch vụ như: Thanh toán cước dịch vụ cố định (internet, truyền hình, điện thoại cố định,…), di động (đăng ký mới và làm lại sim, đổi esim, 3G/4G, dịch vụ GTGT,…), đăng ký ViettelPay, chuyển tiền,…

Danh Sách Cửa hàng Viettel Thanh Hoá

Khu vực Danh sách chi tiết
Ngọc Lạc Cửa hàng giao dịch Viettel Ngọc Lạc

–  Địa chỉ: 593 đường Phố Cống, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376609000

–  Giờ làm việc: Thứ 2 – Thứ 6: Sáng : 8h00 – 18h30    Thứ 7 – CN: Sáng : 8h00 – 12h00, Chiều 13h30 – 18h30

Yên Định Cửa hàng giao dịch Viettel Quán Lào Yên Định

–  Địa chỉ: Số nhà 19B, Khu 5, TT Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376288000

–  Giờ làm việc: 8h00 – 18h30

TP Thanh Hóa Cửa hàng giao dịch Viettel Nam Đại Lộ Lê Lợi Đông Hương

–  Địa chỉ: Tòa nhà Viettel Nam Đại Lộ Lê Lợi, Đông Hương, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376250098

–  Giờ làm việc: 8h00 – 20h00

Cửa hàng giao dịch Viettel Quang Trung Đông Vệ

–  Địa chỉ: Số 533 Quang Trung, Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376689888

–  Giờ làm việc: T2 – T6: 8h- 19h    T7- CN: 8h- 12h, 13h30-19h

Vĩnh Lộc Cửa hàng giao dịch Viettel Vĩnh Lộc 

–  Địa chỉ: Số nhà 95 Khu 1, TT Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376298000

–  Giờ làm việc: 8h00 – 18h30

Tĩnh Gia Cửa hàng giao dịch Viettel Tĩnh Gia 

–  Địa chỉ: Số nhà 07 Tiểu Khu 6, TT Tĩnh Gia, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376285000

–  Giờ làm việc: 8h00 – 18h30

Bá Thước Cửa hàng giao dịch Viettel Bá Thước 

–  Địa chỉ: Phố 1, TT Cành Nàng, Bá Thước, thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376565000

–  Giờ làm việc: 8h00 – 18h30

Bỉm Sơn Cửa hàng giao dịch Viettel Nguyễn Trãi Bỉm Sơn 

–  Địa chỉ: Số nhà 29 Trần Phú ,Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376286000

–  Giờ làm việc: 8h00 – 19h00

Hà Trung Cửa hàng giao dịch Viettel Hà Trung 

–  Địa chỉ: Số 317 Tiểu khu 3, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376276888

–  Giờ làm việc: 8h00 – 18h30

Thường Xuân Cửa hàng giao dịch Viettel Thường Xuân 

–  Địa chỉ: Số nhà 426 Tiểu Khu 1, TT Thường Xuân, Thường Xuân, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376675000

–  Giờ làm việc: Thứ 2 – Thứ 6: Sáng : 8h00 – 18h30    Thứ 7 – CN: Sáng : 8h00 – 12h00, Chiều 13h30-18h30

Thạch Thành Cửa hàng giao dịch Viettel Kim Tân Thạch Thành 

–  Địa chỉ: Số 132 Khu 1, TT Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376295000

–  Giờ làm việc: 8h00 – 18h30

Triệu Sơn Cửa hàng giao dịch Viettel Triệu Sơn 

–  Địa chỉ: 135 Phố Giắt, Thị Trấn Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa (Đối diện Công an Huyện Triệu Sơn)

–  Điện thoại: 02376737000

–  Giờ làm việc: Thứ 2 – CN: 8h00 – 18h30

Thọ Xuân Cửa hàng giao dịch Viettel Thọ Xuân 

–  Địa chỉ: Số nhà 103 Lê Hoàn, Khu 3, TT Thọ Xuân, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376287000

–  Giờ làm việc: 8h00 – 18h30

Quảng Xương Cửa hàng giao dịch Viettel Quảng Xương

–  Địa chỉ: SN 140 KP1, Thị trấn Quảng Xương, Huyện quảng xương, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376279000

–  Giờ làm việc: Thứ 2 – Thứ 6: Sáng : 8h00 – 18h30    Thứ 7 – CN: Sáng : 8h00 – 12h00, Chiều 13h30 – 18h30

Nông Cống Cửa hàng giao dịch Viettel Nông Cống 

–  Địa chỉ: Số 07, Nam Tiến, Tiểu khu Xuân Hòa, TT Nông Cống, Nông Cống, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376284000

–  Giờ làm việc: 8h00 – 18h30

Lang Chánh Cửa hàng giao dịch Viettel Lang Chánh 

–  Địa chỉ: Tổ 2, Phố 1, Thị Trấn Lang Chánh, Lang Chánh, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376638933

–  Giờ làm việc: Thứ 2 – CN: Sáng : 8h00 – 12h00, Chiều 13h30 – 18h30

Như Xuân Cửa hàng giao dịch Viettel Như Xuân

–  Địa chỉ: Số nhà 44B, Khu Phố 2, TT Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376674000

–  Giờ làm việc: Thứ 2 – Thứ 6: Sáng : 8h00 – 18h30    Thứ 7 – CN: Sáng : 8h00 – 12h00, Chiều 13h30 – 18h30

Cẩm Thủy Cửa hàng giao dịch Viettel Cẩm Thủy

–  Địa chỉ: Thôn Đại Đồng 1-2, Xã Cẩm Sơn, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376575000

–  Giờ làm việc: 8h00 – 18h30

Quan Hóa Cửa hàng giao dịch Viettel Quan Hóa

–  Địa chỉ: Khu 5, TT Quan Hóa, Quan Hóa, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 0376628198

–  Giờ làm việc: 8h00 – 18h30

Quan Sơn Cửa hàng giao dịch Viettel Quan Sơn

–  Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Quan Sơn, Quan Sơn, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376525689

–  Giờ làm việc: 8h00 – 18h30

Thiệu Hóa Cửa hàng giao dịch Viettel Vạn Hà Thiệu Hóa

–  Địa chỉ: Số nhà 240 Tiểu khu 12, TT Vạn Hà, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 0237627000

–  Giờ làm việc: 8h00 – 18h30

Hoằng Hóa Cửa hàng giao dịch Viettel Hoằng Hóa

–  Địa chỉ: SN 92 phố Trung Sơn, Thị Trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376280001

–  Giờ làm việc: 8h00 – 18h30

Thị Xã Nghi Sơn 1800 8168
Hậu Lộc Cửa hàng giao dịch Viettel Hậu Lộc

–  Địa chỉ: Số nhà 273 Đường Bà Triệu, Thị Trấn Hậu Lộc, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376276000

–  Giờ làm việc: Thứ 2 – Thứ 6: Sáng : 8h00 – 18h30   Thứ 7 – CN: Sáng : 8h00 – 12h00, Chiều 13h30 – 18h30

Sầm Sơn Cửa hàng giao dịch Viettel Nguyễn Du Sầm Sơn

–  Địa chỉ: 73 Lê Lợi, Trường Sơn, Sầm Sơn,Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376271001

–  Giờ làm việc: 8h00 – 19h00

Mường Lát Cửa hàng giao dịch Viettel Mường Lát 

–  Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Mường Lát, Mường Lát, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376767924

–  Giờ làm việc: 8h00 – 18h30

Đông Sơn Cửa hàng giao dịch Viettel Đông Sơn 

–  Địa chỉ: 121B K6, TT Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376759000

–  Giờ làm việc: Thứ 2 – Thứ 6: Sáng : 8h00 – 18h30  Thứ 7 – CN: Sáng : 8h00 – 12h00, Chiều 13h30-18h30

Như Thanh Cửa hàng giao dịch Viettel Như Thanh

–  Địa chỉ: Số 175B Khu phố 2, TT Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376673000

–  Giờ làm việc: 8h00 – 18h30

Nga Sơn Cửa hàng giao dịch Viettel Nga Sơn

–  Địa chỉ: Số 246 Tiểu Khu 2, Thị Trấn Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hóa

–  Điện thoại: 02376505000

–  Giờ làm việc: 8h00 – 18h30

Quý khách có nhu cầu Lắp mạng Viettel, Lắp Điện Thoại Bàn, Đăng ký Chữ ký số, Lắp Tổng Đài Điện ThoạiTổng đài GSMtổng đài IP…trên địa bàn Tỉnh Thanh Hoá, vui lòng gọi 0989 228 228 để được hỗ trợ nhanh.

Gói cước lắp mạng Viettel tại Thanh Hoá XEM THÊM

Bài viết liên quan